logo

HABCOM cung cấp dịch vụ lập trình các hệ thống PLC, SCADA, HMI bao gồm

 • SCADA giám sát, điều khiển hệ thống nước cấp
 • SCADA giám sát, điều khiển hệ thống nước thải
 • Hệ thống giám sát sản xuất
 • SCADA giám sát điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc
 • Hệ thống giám sát kho lạnh
 • Hệ thống đo lường, điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng & mức
 • Hệ thống đo lường điều khiển lưu lượng nước & hơi nước trong lò hơi
 • Hệ thống điều khiển đầu đốt
 • Hệ thống điện động lực
 • Hệ thống điều khiển PLC & tủ bảng điện
 • Hệ thống SCADA cho nhà máy Xi măng