TDS

Công tắc nhiệt

Công tắc nhiệt
Cho các ứng dụng giám sát, hiển thị và điều khiển nhiệt độ quá trình. Thiết bị có nhiều tùy chọn chuẩn kết nối khác nhau.
Thiết bị có thể dùng trong ứng dụng từ -50÷200°C

Giá: Liên hệ
Điện thoại liên hệ: (028) 66570940 / 0909 705 786
Email: info@habcom.vn

Cho các ứng dụng giám sát, hiển thị và điều khiển nhiệt độ quá trình. Thiết bị có nhiều tùy chọn chuẩn kết nối khác nhau.
Thiết bị có thể dùng trong ứng dụng từ -50÷200°C

Chính sách bảo hành từ HABCOM Technology Corporation

HABCOM bảo hành tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Các thiết bị bảo hành phải đáp ứng điều kiện của nhà sản xuất.

Thời gian nhận bảo hành: Trong giờ làm việc (8h-12h & 13h-17h) tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Với các thiết bị quan trọng - công ty sẽ có thiết bị thay thế theo cam kết bán hàng ban đầu.