Sitrans PDS III

Thiết bị đo áp suất kiểu Chênh Áp: Sitrans P310, Sitrans P4333,…

Thiết bị đo áp suất dạng chênh áp được sử dụng để đo mức trong bồn kín, độ chênh áp hoặc lưu lượng. Thiết bị này
đã đạt chứng chỉ SIL 3 theo IEC 61508 chứng nhận bởi TUV
• Dải đo từ 10 mbar đến 40 bar.
• Nhiệt độ làm việc: max 400OC.
• Độ chính xác cao: ± 0.035%.

Giá: Liên hệ
Điện thoại liên hệ: (028) 66570940 / 0909 705 786
Email: info@habcom.vn

Thiết bị đo áp suất dạng chênh áp được sử dụng để đo mức trong bồn kín, độ chênh áp hoặc lưu lượng. Thiết bị này
đã đạt chứng chỉ SIL 3 theo IEC 61508 chứng nhận bởi TUV
• Dải đo từ 10 mbar đến 40 bar.
• Nhiệt độ làm việc: max 400OC.
• Độ chính xác cao: ± 0.035%.

Chính sách bảo hành từ HABCOM Technology Corporation

HABCOM bảo hành tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Các thiết bị bảo hành phải đáp ứng điều kiện của nhà sản xuất.

Thời gian nhận bảo hành: Trong giờ làm việc (8h-12h & 13h-17h) tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Với các thiết bị quan trọng - công ty sẽ có thiết bị thay thế theo cam kết bán hàng ban đầu.