Thiết bị đo Mangan - Mn online

Thiết bị đo Mangan – Mn

– Ứng dụng : nước sạch
– Sử dụng phương pháp tự động phân tích :so màu – Method 1063 và 1064
– Bảo trì ít nhờ phương pháp đo dùng flowcell lớn
– Chức năng tự động làm sạch
– Dãy đo : 0.02-8 mg/l
– Sai số : 2% giá trị đọc hoặc 2x giới hạn phát hiện nhỏ nhất
– Chu kỳ đo : min 8 phút hoặc tùy chọn
– Nhiệt độ vận hành : 5-50°C
– Chuẩn an toàn : CSA-US, cấp bảo vệ NEMA4X
– Nguồn cung cấp : 100-240 VAC, 50Hz
– Điều kiện lấy mẫu : TSS < 150 mg/l, Turbidity < 60 NTU - Ngõ ra : 4-20 mA, 2 relay - Ngõ ra : 4-20 mA, 2 relay Model : Chem Scan Mini Mn Hãng sản xuất : ASA- Mỹ

Giá: Liên hệ
Điện thoại liên hệ: (028) 66570940 / 0909 705 786
Email: info@habcom.vn

Model : Chem Scan Mini Mn
Hãng sản xuất : ASA- Mỹ

Ứng dụng : nước sạch
– Sử dụng phương pháp tự động phân tích :so màu – Method 1063 và 1064
– Bảo trì ít nhờ phương pháp đo dùng flowcell lớn
– Chức năng tự động làm sạch

Chính sách bảo hành từ HABCOM Technology Corporation

HABCOM bảo hành tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Các thiết bị bảo hành phải đáp ứng điều kiện của nhà sản xuất.

Thời gian nhận bảo hành: Trong giờ làm việc (8h-12h & 13h-17h) tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Với các thiết bị quan trọng - công ty sẽ có thiết bị thay thế theo cam kết bán hàng ban đầu.